Türkiye dışalımının beşte birini tek başına karşılayan ve bu yüzden “dışalımın lokomotifi” olarak nitelendirilen otomotiv sektörü, senenin 9 ayında 5,8 milyar dolar dış ticaret çoğu verdi. Otomotiv endüstrisi,